Exhibitions

Individual | International | Common | Other works

Individual

2008

 • Brno: Chat Noir café; Reduta restaurant
 • České Budějovice: Na Dvorku gallery
 • Ostrava: J. Miron’s Theatre club
 • Praha: Klub 21
 • Žatec: U Šnečku gallery

2007

 • Brno: Jeremy’s bar; Janáček Theatre foyer; Scandal café
 • České Budějovice: Na Dvorku gallery

2006

 • Brno: Malá galerie VÚVEL
 • Praha: Klub 21

2005

 • České Budějovice: Na Dvorku gallery

2003

 • Brno: Janáček Theatre foyer; castle Špilberk Treasury chamber
 • České Budějovice: bank villa
 • Moravský Krumlov: Knížecí dům gallery

2002

 • Brno: Dům pánů z Lipé; G-studio foyer

2001

 • Brno: Malá královopolská gallery
 • Ostrava: J. Miron’s Theatre club
 • Rájec: Town library

2000

 • Brno: Klub 69; Malá galerie VÚVEL
 • Olomouc: Podkova gallery
 • Praha: U Českého pána café; Relax café

1999

 • Brno: Klub 69; Malá královopolská gallery
 • Český Krumlov: City Theatre foyer
 • Netolice: Jan Kudrna’s Muzeum
 • Vodňany: muzeum and gallery

1997

 • Brno: perennial exposition Arka; Philadelphia Club

1996

 • Brno: Philadelphia Club
 • Hoštka u Litoměřic: U Vikomta family hotel

[Go up]

International

2006

 • Brno: IDENTITA - International Biennial 2006
 • Finsko: Savonlinna

2004

 • Finsko: Town library and Cultural centre Kotka

[Go up]

Common

2008

 • Brno: Pod Petrovem gallery

2005

 • Brno: Božetěchova hotel; Malá královopolská gallery

2004

 • Moravský Krumlov: Knížecí dům gallery

2003

 • Dolní Kounice: Rosa Coeli monastery

2002

 • Brno: Malá královopolská gallery
 • Dolní Kounice: Rosa Coeli monastery

2001

 • Brno: Malá královopolská gallery
 • Dolní Kounice: Rosa Coeli monastery

2000

 • Brno: Klub 69; Malá královopolská gallery; Philadelphia Club
 • Dolní Kounice: Rosa Coeli monastery
 • Karlovy Vary: Klíč gallery

1999

 • Brno: Malá královopolská gallery

1998

 • Brno: Boby-centrum; Malá královopolská gallery; Philadelphia Club
 • Karlovy Vary: Klíč gallery

[Go up]

Other works

2007

 • Sokolov: contest in graphic design at The Film Festival

2004

 • Design of SVB „Glagolská mše” CD

2003

 • Decoration of duty rooms of Brno Philharmonic Orchestra
 • Design 2 CD MHF „MHF Špilberk”
 • Ilustration of the book „Když si žena splete kozla”

2002

 • Plzeň: 3rd central Europian Biennial of design
 • Ilustration of the book „Když muž miluje muže”

[Go up]